About me (english version below)
Aron Kroes (Zaandam,1987) focust zich voornamelijk op schilderkunst waarbij de kaders van het figuratieve worden opgezocht.
De toepassing van abstractie komt voort uit een intuïtieve benadering. Het is een representatie van gevoel, ervaringen en techniek waarbij geen concessies worden gedaan. De interpretatie is vrij waardoor het portret als een spiegel fungeert voor de aanschouwer.
De schilderwerken hebben doorgaans een chaotisch karakter waarbij soms onverwachte schoonheid opduikt. Hoewel de werken altijd te herleiden zijn tot de basisvormen van een portret, wordt door het toepassen van abstractie, de kijker meegenomen in een wereld van voortdurend evenwicht tussen expressieve vormen en een rijk kleuren palet
Binnen het kunstenaarslandschap bevindt Aron zich op het snijvlak van het figuratieve en abstracte. Zijn onderzoek spits zich dan ook toe op de grenzen van het figuratieve. Met als hoofdvraag: Hoe ver kan de kunstenaar gaan zonder dat het mensenlijk brein/psyche de associatie met menselijke vormen verliest?
Daarnaast staat licht, voornamelijk de reflectie daarvan, centraal binnen het werk. Met gebruik van metallic- en verchroomde kleuren wordt de confrontatie met licht en reflectie opgezocht. Deze kenmerkende en onderscheidende kleuren, vaak synthetische spuitverf, kennen een duidelijke invloed vanuit de graffiti- en streetart scene. Deze erfenis uit het verleden wordt door Aron met liefde, enthousiasme en trots omarmt en toegepast binnen zijn huidige werk.

About me
Inspired by nature, people and memories, Aron describes his art as intuitive, emotional and figurative abstract. The abstraction takes the viewer into a world that balances expressive shapes and a rich color palette. While the artworks translate Aron's feelings and moods, they act as a mirror for the beholder. Chaotic with unexpected beauty.
Also light, and mainly the reflection of it, plays a big part in the the paintings. With the use of metallic and chrome colours Aron is searching for a confrontation with light and reflection. These distinctive colours, often synthetic spray paint, have a clear influence from the graffiti and streetart scene. This legacy from the past is embraced by Aron with love, enthusiasm and pride and applied within his current work.