About me (english version below)
Aron Kroes (Zaandam,1987) focust zich voornamelijk op schilderkunst waarbij de kaders van het figuratieve worden opgezocht.
De toepassing van abstractie komt voort uit een intuïtieve benadering. Het is een representatie van gevoel, ervaringen en techniek waarbij geen concessies worden gedaan. De interpretatie is vrij waardoor het portret als een spiegel fungeert voor de aanschouwer.
De schilderwerken hebben doorgaans een chaotisch karakter waarbij soms onverwachte schoonheid opduikt. Hoewel de werken altijd te herleiden zijn tot de basisvormen van een portret, wordt door het toepassen van abstractie, de kijker meegenomen in een wereld van voortdurend evenwicht tussen expressieve vormen en een rijk kleuren palet
About me
Aron Kroes (Zaandam, 1987) focuses mainly on painting, exploring the boundaries of the figurative.
Applying abstraction stems from an intuitive approach. It is a representation of feeling, experiences and technique without making any concessions. The interpretation is free, so that the portrait functions as a mirror for the beholder.
The paintings generally have a chaotic character, sometimes with unexpected beauty. Although the works can always be traced back to the basic forms of a portrait, the application of abstraction takes the viewer into a world of constant balance between expressive shapes and a rich color palette.​​​​​​​