About me (english version below)
Aron Kroes (1987) focust zich voornamelijk op schilderkunst waarbij de kaders van het figuratieve worden opgezocht.
De toepassing van abstractie komt voort uit een intuïtieve benadering. Het is een representatie van gevoel, ervaringen en techniek waarbij geen concessies worden gedaan. De interpretatie is vrij waardoor het portret als een spiegel fungeert voor de aanschouwer. Binnen het kunstenaarslandschap bevindt Aron zich op het snijvlak van het figuratieve en abstracte. Zijn onderzoek spits zich dan ook toe op de grenzen van het figuratieve. Daarnaast heeft de intuïtieve benadering een grote invloed op het werk. De schilderwerken worden ten alle tijden gemaakt zonder referentie wat resulteert in een vertaling en afspiegeling van gevoel en emotie op het moment dat het werk gemaakt wordt. In zekere zin kan het werk van Aron gezien worden als een conceptueel zelfportret.
De schilderwerken hebben doorgaans een chaotisch karakter waarbij soms onverwachte schoonheid opduikt. Hoewel de werken altijd te herleiden zijn tot de basisvormen van een portret, wordt door het toepassen van abstractie, de kijker meegenomen in een wereld van voortdurend evenwicht tussen expressieve vormen en een rijk kleuren palet
Daarnaast staat licht, voornamelijk de reflectie daarvan, centraal binnen het werk. Met gebruik van metallic- en verchroomde kleuren wordt de confrontatie met licht en reflectie opgezocht. Deze kenmerkende/onderscheidende kleuren, vaak synthetische spuitverf, kennen een duidelijke invloed vanuit de graffiti- en streetart scene. Deze erfenis uit het verleden wordt door Aron met liefde en trots omarmt en toegepast binnen zijn huidige werk.
About me
Aron Kroes (1987) primarily immerses himself in the realm of figurative painting, pushing the boundaries of conventional representation.
His use of abstraction stems from an intuitive approach, serving as a genuine expression of emotions, experiences, and technique, without any compromises. This approach invites viewers to interpret the artwork freely, turning each portrait into a reflective mirror of their own perceptions.
Aron's place within the art world resides at the intersection of the figurative and the abstract. His artistic exploration is focused on challenging the limitations of the figurative form. Furthermore, his intuitive methodology significantly influences his work, as he creates paintings without any external references. This process results in a direct translation and embodiment of his emotions and sentiments at the precise moment of creation. In many ways, Aron's work can be seen as a conceptual self-portraits.
His paintings often possess a chaotic essence, occasionally revealing unexpected beauty. While they invariably maintain a connection to the foundational elements of portraiture, the incorporation of abstraction takes viewers on a journey through a world of perpetual balance, oscillating between expressive forms and a vibrant color palette.
In addition, Aron's work is defined by its fascination with light, particularly its reflective qualities. Through the use of metallic and chrome hues, he actively seeks to engage with light and reflection. These distinct and sometimes synthetic spray paint colors draw inspiration from the graffiti and street art scene, a heritage that Aron embraces with enthusiasm and incorporates seamlessly into his current artistic endeavors.